Kategori

Nel ASA: Utdelning av aktier i Cavendish Hydrogen ASA.

Nel ASA har genomgått en avknoppning och delat ut aktier i dotterbolaget Cavendish Hydrogen ASA.

För varje femtio (50) aktier i Nel ASA erhålls en (1) aktie i Cavendish Hydrogen ASA.

 

Sista dag för handel i Nel ASA aktien med rätt till utdelningen var den 7 juni 2024.

 

Det nya innehavet bokas på din depå den 14 juni 2024.

 

Observera att aktien inte ingår i sortimentet som Aktieinvest erbjuder, och central försäljning kommer därför att ske för det avknoppade innehavet på din depå med återinvestering i det avknoppande bolaget Nel ASA.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.