Kategori

Nyemissionen har dragits tillbaka av styrelsen eftersom aktiekursen har legat betydligt under händelsens erbjudna teckningspris.

Teckningsrätterna kommer att förfalla värdelösa.