Kategori

Villkor 1:400
För fyrahundra (400) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 mars 2021.