i kategorin

För en (1) aktie i Merck & Co erhålls 0,1 aktie i Organon & Co.

Aktier i Organon & Co är noterade på New York Stock Exchange och du kan handla i dem på din depå.

Sista dag för handel i Merck & Co aktie med rätt till utdelningen var den 2 juni 2021.