Kategori

Villkor 1:20

För tjugo (20) aktier i Mantex erhålls en (1) Mantex TO 5.

För tjugo (20) aktier i Mantex erhålls en (1) Mantex TO 6.

Sista dag för handel i Mantex aktie med rätt till utdelningen var den 15 juni 2021.