Kategori

Linde plc: Koncernintern omorganisation

Linde plc har genomgått en koncernintern omorganisation.

För dig som idag äger Linde plc aktier på din depå, innebär det att dina Linde plc aktier kommer att bytas ut mot nya aktier i Linde plc.

En (1) gammal aktie i Linde plc har bytts ut till en (1) ny aktie i Linde plc.

De nya aktierna i Linde plc handlas på New York Stock Exchange från den 2 mars 2023.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.