Kategori

Learning to Sleep TO1: Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Learning to Sleep TO1

Hej,

 

Den här informationen får du som är innehavare av teckningsoptioner TO 1 i Learning to Sleep AB.

 

Du har nu möjlighet att teckna aktier genom utnyttjande av dina teckningsoptioner TO 1.

 

Villkor: 1:1, kurs 1,01 SEK per aktie.

 

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 1,01 SEK per aktie.

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

1.Logga in i vår internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag.

 

2.Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 9 juni 2022 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

 

Vill du själv handla i teckningsoptionerna kan du göra det t.o.m. den 9 juni 2022.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.