Kategori

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie som senare byts ut mot Zalando aktier. För varje aktie i Kinnevik, oavsett serie, erhålls en (1) Kinnevik inlösenaktie av samma serie.
143 st inlösenaktier ger 28 st Zalando aktier.
Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och erhålla inlösenaktier var den 14 maj 2021.
Inlösenaktierna bokas in på kunders depåer den 19 maj 2021. Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 19 maj och den 9 juni 2021 på Nasdaq Stockholm.
Omkring den 18 juni 2021 kommer varje 143 st inlösenaktier i Kinnevik bytas ut till 28 st aktier i Zalando SE. Dessa svenskregistrerade Zalando aktier handlas inte på någon marknadsplats eller börs. Därför kommer Aktieinvest kostnadsfritt att omregistrera aktierna till tyska marknaden så att du har möjlighet att handla i Zalando aktien på din depå. Omregistreringen till tyska Zalando aktien beräknas vara klar omkring den 21 juli 2021. De nya Zalandoaktierna hanteras som utländska aktier hos Aktieinvest och kommer endast handlas via Andelsorder med utländskt courtage.

För dig som sparar i Basportföljen via en Portföljspar depå kommer också få inlösenaktier på din depå. Vi kommer att omplacera, dvs. sälja inlösenaktierna, och köpa Kinnevik för pengarna enligt de särskilda villkoren för Portföljspar. Dina kommande månadssparanden kommer fortsätta investeras enligt den aktuella portföljen utifrån Aktiespararnas beslut.