Kategori

För varje post om en (1) aktie i Kesko Oyj erhålls tre (3) nya aktier i Kesko Oyj.

Sista dag att köpa aktien inklusive rätt att delta i fondemissionen var den 28 april 2020.