Kategori

Kommande sammanslagning: JPMORGAN FDS SIC-EMERGING EURP EQTY II FD -A- EUR

Fonden JPMORGAN FDS SIC-EMERGING EURP EQTY II FD -A- EUR, ISIN LU2549521172, kommer att slås samman med fonden JPMORGAN FDS SIC-MIDDLE EAST AFR AND EM EURP OPPS EUR, ISIN LU2659281708.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2023-12-14.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i JPMORGAN FDS SIC-EMERGING EURP EQTY II FD -A- EUR byts ut till fondandelar i JPMORGAN FDS SIC-MIDDLE EAST AFR AND EM EURP OPPS EUR, till ett motsvarande värde.

Fonden är spärrad för ytterligare köp och sista dag för Aktieinvests kunder att sälja andelar i JPMORGAN FDS SIC-EMERGING EURP EQTY II FD -A- EUR innan sammanslagningen är 2023-12-08.

 

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.