Kategori

Kommande sammanslagning: JPMF Emerging Middle East Equity Fund

Fonden JPMF Emerging Middle East Equity Fund, ISIN LU0083573666, kommer att slås samman med fonden JPMORGAN FDS SIC-MIDDLE EAST AFR AND EM EURP OPPS USD, ISIN LU2539336235.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2023-12-14.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i JPMF Emerging Middle East Equity Fund byts ut till fondandelar i JPMORGAN FDS SIC-MIDDLE EAST AFR AND EM EURP OPPS USD, till ett motsvarande värde.

Fonden är spärrad för ytterligare köp och sista dag för Aktieinvests kunder att sälja andelar i JPMF Emerging Middle East Equity Fund innan sammanslagningen är 2023-12-08.

.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.