Kategori

Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund: Genomförd sammanslagning

Fonden Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund, ISIN LU0138821268, har slagits samman med fonden JANUS HEND HORZ FD SIC-PAN EU MID AND LGE CAP FD, ISIN LU0503932328.

För varje fondandel i Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund erhölls 1,41212948 st fondandelar i JANUS HEND HORZ FD SIC-PAN EU MID AND LGE CAP FD.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.