Kategori

Investment AB Spiltan erbjuder sina aktieägare att lösa in upp till 4 % av antalet innehavda aktier per avstämningsdagen 2020-09-25.

Det är möjligt att ansöka om inlösen av ett lägre såväl som högre antal aktier.

För varje aktie i Spiltan erbjuds 170,00 SEK.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 13 oktober 2020, kl. 17.00 och meddela det antal aktier i Spiltan du önskar lösa in.

Skulle intresset för att lösa in aktier överstiga 4 % av det totala antalet aktier i Spiltan så kommer de som ansökt om inlösen för mer än 4 % av sina aktier att få det önskade antalet proportionellt minskat ner till som minst 4 %.

Utbetalning beräknas ske omkring den 23 oktober 2020.

Observera att inlösen erbjudandet  är helt frivilligt för aktieägarna, så om du inte ansöker om inlösen till oss, kommer dina Spiltan aktier fortsatt finnas kvar på din depå hos Aktieinvest.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.