Kategori

Villkor: 1:14, kurs 40,50 SEK.

För en (1) aktie i Invent Medic Sweden får du en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 40,50 SEK per unit.

En unit består av sex (6) aktier och 3 (tre) vederlagsfria tecknigoptioner TO 1.

Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 6,75 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 18 mars 2021.

Uniträtterna kommer att bokas in på din depå 2020-02-11.

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

1. Logga in i vår nya internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag. Du kan även göra inställningen via inloggning i den gamla internettjänsten.

2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj Mina sidor/ Transaktioner / Gör en insättning.

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 20 februari 2020 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

Väljer du att inte vara med i emissionen kommer vi att försöka sälja uniträtterna åt dig.

Vill du själv handla i uniträtterna kan du göra det mellan den 13 februari och den 20 februari 2020.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla uniträtter var den 5 februari 2020.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvest:s kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.