Kategori

Information om Swedish Stirling AB:s nyemission

Styrelsen i Swedish Stirling AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med den 31 januari 2023. Om du nu vill teckna, eller redan har tecknat och vill ändra din teckning, ber vi dig kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 30 januari 2023, kl. 17.00. För dig som har tecknat, kommer din teckning att kvarstå oförändrad.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.