Planerat underhåll Under helgen utför vi ett planerat underhållsarbete i våra driftsmiljöer. Detta påverkar inte dig som kund utan det går bra att logga in och utföra ärenden.
 Kategori

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, Kyndryl Holdings Inc.

För en (1) aktie i IBM erhålls 0,2 aktier i Kyndryl Holdings.

Sista dag för handel i IBM aktie med rätt till utdelningen var den 3 november 2021.

Aktien är öppen för försäljning via din depå hos oss.