Kategori

För etthundra (100) aktier i Hubso Group AB erhålls tolv (12) teckningsoptioner TO 1 i Hubso Group AB.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie under perioden 17 augusti – 31 augusti 2021, samt 14 februari 2022 – 28 februari 2022.

Sista dag för handel i Hubso Group AB:s aktie med rätt till utdelningen var den 1 mars 2021.

Bolaget avser ansöka om att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på Spotlight Stock Market.