Kategori

Herantis Pharma Oyj- Kommande avnotering från svenska marknaden och efterföljande konvertering till finska marknaden

Herantis Pharma Oyj kommer att avnoteras från svenska marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Sverige, och kommer fortsatt endast att vara noterade på den finska marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland.

Sista dag för handel på Nasdaq First North Sverige är den 31 januari 2023.

Efter 31 januari 2023 kommer handel i aktien endast ske via Nasdaq First North Finland.

Aktieinvest kommer att konvertera innehavet kostnadsfritt för samtliga kunder som inte själva sålt sitt innehav innan avnoteringen i Sverige. Konverteringen innebär att vi överför innehavet till den finska marknaden. Konverteringen påbörjas efter den 31 januari 2023. Aktien kommer efter genomförd konvertering kunna säljas men inte vara öppen för ytterligare köp.

Observera att efter genomförd konvertering hanteras aktien som en utländsk aktie vad gäller prissättning för courtage och administrativa avgifter.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.