Kategori

Henderson Horizon Pan European Equity Fund: Kommande merge

Fonden Henderson Horizon Pan European Equity Fund, ISIN LU0138821268, kommer att slås samman med fonden Henderson Horizon Fund – Pan European Mid and Large Cap Fund, ISIN LU0503932328, omkring 2023-12-07.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Henderson Horizon Pan European Equity Fund byts ut till fondandelar i Henderson Horizon Fund – Pan European Mid and Large Cap Fund till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att köpa fonden var 2023-10-09. Sista dag för Aktieinvest kunder att sälja fonden är 2023-11-27.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.