i kategorin

För trettio (30) aktier i Hedera Group AB erhålls en (1) teckningsoption av serie TO4 i Hedera Group AB.

Sista dag för handel i Hedera Group AB:s aktie med rätt till utdelningen var den 31 augusti 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.