Kategori

Savaria (Sweden ) AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Handicare Group AB.

För en (1) aktie i Handicare Group AB erbjuds 50,00 SEK kontant.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 4 mars 2021.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 26 februari 2021.
Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 11 mars 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.