Kategori

Enlabs AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Global Gaming 555 AB.

Vederlaget i erbjudandet utgörs i tre olika alternativ:

Alt 1: För en (1) aktie i Global Gaming 555 erbjuds 11,00 SEK kontant.

Alt 2: För en (1) aktie i Global Gaming 555 erbjuds 0,36 aktier i Enlab AB.

Alt 3: En kombination motsvarande 50% av kontantvederlaget och 50 % i aktievederlaget.

 

Den oberoende budkommittén i Global Gaming 555 ABs styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna  att acceptera kontantvederlags alternativet.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 2 november 2020.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera kontantvederlags alternativet för sina kunders räkning.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 27 oktober 2020.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 6 november 2020.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.