i kategorin

För arton (18) aktier i Gigger Group AB erhålls en (1) teckningsoption TO2 samt en (1) teckningsoption TO3.

Sista dag för handel i Gigger Group ABs aktie med rätt till utdelningen var den 1 oktober 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.