Kategori

General Electric Company: Utdelning av aktier i GE HealthCare Technologies Inc

General Electric Company har delat ut aktier i ett annat bolag, GE HealthCare Technologies Inc.

För tre (3) aktier i General Electric Company erhålls en (1) aktie i GE HealthCare Technologies Inc.

Sista dag för handel i General Electric Company aktie med rätt till utdelningen var den 2 januari 2023. De nya aktierna kommer preliminärt att bokas in på depåerna den 9 januari 2023.

GE HealthCare Technologies Inc kommer att noteras på Nasdaq den 4 januari 2023 och från början kommer det endast att gå att sälja aktien via Aktienvest.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.