Kategori

För en (1) aktie i Gasporox erhålls en (1) aktie i GPX Medical.

Sista dag för handel i Gasporox aktie med rätt till utdelningen var den 24 augusti 2020.