Kategori

Fond Franklin Templeton Thailand Fund (acc), ISIN LU0078275988, har slagits samman med fond Franklin Templeton Asian Growth Fund (acc), ISIN LU0128522157.

För varje andel i Franklin Templeton Thailand Fund  erhölls 0,78579 andelar i Franklin Templeton Asian Growth Fund.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.