Kategori

Förlängd teckningstid i Utbyteserbjudande för teckning av konvertibler KV4 i utbyte av KV2 i Cortus Energy AB.

Styrelsen för bolaget har valt att förlänga accepttiden, observera nytt svarsdatum.

 

Bolaget genomför en konvertibelemission där du erbjuds att teckna KV4 i Cortus Energy i utbyte av ditt innehav i KV2 i Cortus Energy AB.

 

Teckningskursen är 1,00 SEK per konvertibel. Enligt ränteberäkning per avstämningsdagen för Fordran den 10 januari, medför varje enskild konvertibel av serie KV2 jämte upplupen ränta, till teckning av 1,1495 stycken Konvertibler, med avrundning nedåt till närmsta heltal konvertibler av serie KV4. Teckning kan bara ske för hela tecknarens innehav.

 

Sista dag för att deltaga i emissionen på marknaden är den 23 februari 2024.

 

Kontakta Kundservice på telefon 08-50651700 senast kl 17:00 den 22 februari 2024 och meddela om du önskar att teckna i emissionen.

 

Observera att tidigare anmälan att deltaga kvarstår.

 

Om du väljer att inte deltaga i erbjudandet kommer du att kunna deltaga i konverteringsperioden 2024-03-01 – 2024-03-15 och konvertera ditt innehav till aktier.

Alternativt så kommer det nominella beloppet av ditt konverteringslån, samt upplupen ränta att betalas ut den 12 april 2024.

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

 

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.