Kategori

Förändringar i Småbolagsportföljen

Idag meddelade Aktiespararna att man gjort förändringar i Småbolagsportföljen.

Från och med den 7 december 2023 ser portföljen ut så här:

Småbolagsportföljen: Addlife B, Bahnhof B, Bulten (ny), Embracer Group B (ny), Engcon, Hexatronic Group, Lindab International, New Wave B, Sinch och VBG Group B.

Alleima, Beijer Alma B, Duni och Ratos B har tagits ut ur Småbolagsportföljen. Humble Group byts till Bulten och Loomis byts till Embracer.

Då antalet aktier i portföljen minskar från 14 st till 10 st kommer portföljen justeras så att alla ingående bolag får en tiondel vardera av det totala portföljvärdet vid denna omplacering.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspardepå.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.