i kategorin
Nu har en analytiker på Pareto Securities genomfört den kvartalsvisa revideringen av Cleantechportföljen och det kommer därför att ske förändringar i portföljen.

Från och med den 7 oktober ser portföljen ut så här:

Cleantechportföljen: Azelio, Hexicon (ny), Minesto, Renewcell och Powercell.

Därmed har vi nu tagit in Hexicon i vårt sortiment.

Climeon B tas ut ur Cleantechportföljen.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljen via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljen på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar-depå.

Ovanstående ska inte ses som investeringsråd utan som information om produkter i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. Vänligen ta del av våra fullständiga disclaimers och villkor på vår produktsida för Cleantechportföljen >