Kategori

Förändringar i Aktiespararens (och vår) aktieportfölj

Idag kom tidningen Aktiespararen och i den har man gjort förändringar i Basportföljen.

Från och med den 15 juni 2023 ser portföljen ut så här:

Basportföljen: Holmen B, Industrivärden C, Investor B, Kinnevik B, Latour B (ny), Lundbergs B, Securitas B (ny), Svolder B (ny), Swedbank A och Thule.

Alfa Laval, Boliden och Peab B har tagits ut ur Basportföljen.

Bra att veta: det är bara du som sparar i portföljerna via Portföljspar som får hela aktieportföljen omplacerad enligt den nya sammansättningen. Månadssparar du i portföljerna på en vanlig depå är det bara dina kommande köp som blir som den uppdaterade portföljen. Om du vill att din depå alltid ska spegla någon av tidningen Aktiespararens portföljer kan du istället öppna en Portföljspar-depå.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktiebolag.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.