Kategori

Fonden Danske Invest Lux Eastern Europe – Genomför en likvidation på del av innehavet

Fonden Danske Invest Lux Eastern Europe, ISIN LU0727216755, har delvis likviderats.

Fonden är sedan tidigare spärrad för handel pga den pågående situationen i Ukraina – Ryssland.

För varje en (1) fondandel erhålls 45,34 kronor samt att man behåller 0,05 andelar i fonden.

Likviden finns inbokad på kunders depåer idag.

De fondandelar som nu finns kvar på depån kommer ligga kvar på depån i väntan på eventuell ytterligare ersättning.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.