Kategori

Kommande sammanslagning i fonden Credit Suisse- European Equity Dividend Plus

Fonden Credit Suisse- European Equity Dividend Plus, ISIN LU0439729368, kommer att slås samman med fonden Credit Suisse UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR), ISIN LU2464499610.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Credit Suisse- European Equity Dividend Plus byts ut till fondandelar i Credit Suisse UBS (Lux) Equity SICAV – European Income Opportunity Sustainable (EUR) till ett motsvarande värde.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2024-06-28.

Sista dag för Aktieinvest kunder att sälja fonden är 2024-06-20 och fonden har spärrats för ytterligare köp.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.