Kategori

Bolaget har delat ut teckningsoptioner TO4.

För tio (10) aktier i ESEN eSports erhålls en (1) teckningsoption TO4.

Sista dag för handel i ESEN eSports aktie med rätt till utdelningen var den 19 november 2021.