Kategori

Erbjudande om teckning av aktier genom utnyttjande av Izafe TO 13 B

Villkor: 1:1, kurs 0,20 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 0,20 SEK per aktie.

 

Observera att aktiekursen för närvarande ligger nära teckningskursen, du behöver som aktieägare själv ta beslut kring om det är fördelaktigt för dig att teckna i denna emission.

 

 

Om du vill vara med i emissionen så måste du göra följande:

 

  1. Logga in i vår internettjänst och under menypunkten Mina sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag.
  2. Ha likvida medel till teckningen tillgängliga på din internetdepå. Inbetalning görs enklast via Swish eller Direktinsättning genom att logga in på din depå i internettjänsten och välj Mina sidor/ transaktioner/ Gör en insättning. Eller så klickar du härså hittar du rätt direkt.

 

Ovanstående punkter måste vara uppfyllda senast den 1 mars 2023 och fram till dess att teckningen är registrerad på din depå.

 

Väljer du att inte vara med i emissionen, kommer vi att försöka sälja teckningsoptionerna åt dig.

Vill du själv handla i teckningsoptionerna, kan du göra det t.o.m. 1 mars 2023.

 

 

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.