Kategori

EnQuest PLC: Kommande avnotering från svenska marknaden och efterföljande konvertering till brittiska marknaden

Aktierna kommer att avnoteras från den svenska marknadsplatsen Nasdaq Stockholm och sedan kommer de att avregistreras från det Svenska värdepapperssystemet som hanteras av Euroclear Sweden.

Eftersom förvaring av aktier i Sverige inte kommer att vara möjlig kommer Aktieinvest att konvertera innehavet kostnadsfritt för samtliga kunder som inte själva sålt sitt innehav innan konverteringen. Konverteringen innebär att vi överför innehavet till den brittiska marknaden.

Konverteringen påbörjas den 6 december 2023 och kommer att vara klar omkring den 12 december 2023.

Eventuellt månadssparande kommer att övergå till den nya aktien.

Vill du istället sälja dina aktier kan du göra det t.o.m. den 1 december 2023.

Observera att efter genomförd konvertering hanteras aktien som en utländsk aktie vad gäller prissättning för courtage och administrativa avgifter.

 Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.