Kategori

Endomines AB: avnotering och fusion

Endomines AB kommer att fusioneras med Endomines Finland Abp och i och med detta avnoteras.

 

För en (1) aktie i Endomines AB erhålls en (1) aktie i Endomines Finland Abp i utbyte.

 

Eftersom aktier i Endomines Finland Abp inte kommer att ingå i Aktieinvests sortiment försöker vi att sälja dina aktier i Endomines AB före avnoteringen.

 

Sista dag för handel med aktier i Endomines AB på Nasdaq Stockholm är den 13 december 2022.

 

Vill du själv sälja aktierna kan du göra det t o m 12 december 2022.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.