Kategori

EM Intressenter AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Elos Medtech AB.
För en (1) aktie i Elos Medtech AB erbjuds 215 SEK kontant.
Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning.
Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 29 juni 2021.
Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 14 juli 2021.
Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.
Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.