Kategori

Elos Medtech AB avnoteras

Hej,

Den här informationen får du som är aktieägare i Elos Medtech AB.

Aktierna i Elos Medtech kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm den 20 december 2023.

Aktierna kommer därefter att tvångsinlösas då EM Intressenter AB kontrollerar mer än 90 % av aktierna i Elos Medtech AB.

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det t.o.m. den 19 december 2023.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det t.o.m. den 19 december 2023.

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK till den 30 januari 2024 men du kan inte handla i det, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt, kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

För Traditionell depå

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det t.o.m. den 19 december 2023.

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i det, om ingen nynotering sker.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

 

För IPS och/ eller Kapitalförsäkring

Aktieinvest kommer att försöka sälja innehavet för de kunder som har ett innehav i Elos Medtech AB i en IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring.

Sista dag om du själv önskar sälja ditt innehav i aktien på din IPS och/ eller i en Kapitalförsäkring är den 14 december 2023.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

 

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.