Kategori

Eco Wave Power Global avnoteras I Sverige

Aktierna i Eco Wave Power Global kommer att avnoteras från Nasdaq First North.

Sista handelsdag är den 13 juni 2022.

Bolaget avses att listas på Nasdaq Capital Market och Aktieinvest undersöker möjligheten till att eventuellt konvertera innehavet till denna marknad.

 

Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det t.o.m. den 13 juni 2022.

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 30 juli 2022 men du kan inte handla i det.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det t.o.m. den 13 juni 2022.

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i det.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.