Kategori

Genomförd merge i East Capital Balkan

Fonden East Capital Balkan, ISIN SE0001244328, har slagits samman med fonden East Capital Balkans, ISIN LU1941809938.

För varje fondandel i East Capital Balkan erhölls en fondandel i East Capital Balkans.

Eventuellt månadssparande i fonden har övergått till den nya fonden.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.