Kategori

DND Fonder: Genomförda sammanslagningar

DNB Fonder har genomfört följande sammanslagningar:

 

DNB SMB A – DNB SMB S

DNB Finans A – DNB Finans S

DNB Healthcare A – DNB Healthcare S

DNB Teknologi A –  DNB Teknologi S

DNB Global Indeks – DNB Global Indeks S

 

Sammanslagningarna innebär att fondandelarna har bytts ut till fondandelar i de nya fonderna till ett motsvarande värde.

 

Eventuellt månadssparande i fonderna kommer att övergå till de nya fonderna.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.