Kategori

DNBs Luxemburgfonder: Kommande konvertering

Följande DNBs befintliga Luxemburgfonder kommer att konverteras till nya fonder med officiell basvaluta SEK omkring den 9 mars 2023:

DNB Renewable Energy Retail A

DNB Nordic Equities Retail A

DNB India Retail A

DNB Future Waves Retail A

DNB Asian Mid Cap Retail A

DNB Emerging Markets Equity Retail A

 

Det innebär att växlingskostnad elimineras.

Det ända som skiljer dem åt är ISIN-kod samt officiell basvaluta.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i de befintliga fonderna är 2023-03-08.

Eventuellt månadssparande i fonderna kommer att övergå till de nya fonderna.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.