Kategori

DNB ASA har slagits samman med DNB Bank ASA genom en fusion.
En (1) aktie i DNB ASA har bytts ut till en (1) aktie i DNB Bank ASA.
Den nya aktien, DNB Bank ASA har noterats på Oslo Börs och du kan handla i den via Aktieinvest.
Eventuellt månadssparande i DNB ASA har övergått i DNB Bank ASA på kundernas depåer.