Kategori

Dividend Sweden AB: Utdelning av Nosium AB aktier serie B, teckningsoptioner av serie TO1B samt TO2B

Villkor 1:23 för utdelning av aktier

För varje tjugotre (23) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) aktie i Nosium AB serie B.

 

Villkor 1:115 för utdelning av teckningsoptioner

För varje etthundrafemton (115) aktier i Dividend Sweden AB erhålls en (1) teckningsoption av respektive serie TO1B samt TO2B.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i utdelningen var den 25 augusti 2023.

Aktierna samt teckningsoptionerna handlas på NGM Nordic SME.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.