Kategori

Djurgårdens IF Fotbollförening som sedan 2015 är majoritetsägare i DIF Invest AB önskar förvärva samtliga resterande aktier i DIF Invest AB och lämnar härmed ett uppköpserbjudande.

Erbjudandet ger befintliga aktieägare möjligheten att  sälja samtliga sina aktier i DIF Invest AB för totalt 1,00 krona.

Priset för aktierna är 1 kr till varje aktieägare och för deras samtliga aktier.

Utbetalning av vederlag kommer att ske omkring 26 maj 2020.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 18 maj 2020, kl. 17.00.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.