Kategori

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Delarka Holding erhålls 20,00 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 27 november 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 16 december 2020.