Kategori

Fonden Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia, ISIN:LU0156840208, kommer att slås samman med fonden Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A , ISIN: LU0727216755.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-10-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia byts ut till fondandelar i Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A ,  till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Danske Invest Lux Eastern Europe ex Russia är 2020-09-30.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.danskeinvest.se/

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.