Kategori

Fonden Danske Invest Europa, ISIN: LU1349492105, kommer att slås samman med fonden Danske Invest SICAV Europa Class SA , ISIN: LU1891308568.

Preliminärt datum för sammanslagningen är 2020-10-08.

Sammanslagningen innebär att fondandelarna i Danske Invest Europa byts ut till fondandelar i  Danske Invest SICAV Europa Class SA , till ett motsvarande värde.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i Danske Invest Europa är 2020-09-30.

Eventuellt månadssparande i fonden kommer att övergå till den nya fonden.

Utförlig information finns på fondbolagets hemsida: http://www.danskeinvest.se/

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.