Kategori

Dalsspira Mejeri AB avnoteras

Aktierna i Dalsspira Mejeri kommer att avnoteras från Spotlight. Sista handelsdag är idag, den 15 december 2022. Vad händer nu med dina aktier?

 

För Investeringssparkonto (ISK)

Efter avnoteringen kan innehavet ligga kvar på din ISK tom den 31 januari 2022 men du kan inte handla i det, om ingen nynotering sker.

Därefter måste innehavet flyttas till en traditionell depå. Om du själv inte har begärt någon flytt, kommer Aktieinvest att flytta innehavet till en befintlig traditionell depå alternativt en ny traditionell depå i ditt namn.

 

För Traditionell depå

Efter avnoteringen ligger innehavet kvar på depån men du kan inte handla i det.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.