Kategori

Credit Suisse Group AG: Nyemission

Villkor: 2:7, kurs 2,52 CHF.

Teckningsrätterna bokas in på din depå 2022-11-28.

P g a restriktioner i erbjudandet är det inte möjligt att teckna i emissionen om man är aktieägare i Sverige.

Vi kommer att försöka sälja teckningsrätterna åt dig.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för denna nyemission.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.